Sök
Filter

Fjärilar: Bronsmalar - rullvingemalar

Malar är en oerhört mångformig grupp bland fjärilar. Även om de flesta arter är oansenliga uppmärksammas de ofta i media. Särskilt när spinnmalarnas larver uppträder i tusental och kaläter buskar och träd. Eller när nya fjärilsarter sprider sig till vårt land och larverna äter upp bladen på träd som hästkastanj och lind. Många forskare tror att sådana här angrepp kommer att bli allt vanligare i samband med att klimatet förändras.
Lagerstatus: I lager
899 kr

Alla arternas larver är beroende av specifika växter som de äter av. Ett bra sätt att hitta dessa fjärilsarter för att studera dem är att söka upp värdväxterna. Många av larverna lever inuti blad där de efterlämnar spår, så kallade minor, som ofta har ett karaktäristiskt utseende.

Spinn

Så fort häggspinnmalens larver kläcks på våren spinner de gemensamt en skyddande väv åt sig själva samtidigt som de äter av häggens knoppar. Fåglar verkar inte särskilt intresserade av att äta larverna inuti väven, eftersom den klibbar fast vid näbben och huvudets fjädrar. Kolonin flyttar sig när bladen är uppätna och till slut kan väven täcka hela trädet. Trots att alla blad på en hägg kan vara fullständigt uppätna återhämtar sig trädet redan under samma säsong och får nya blad.

Bruna hästkastanjer

Flera malar har spridit sig till Norden under senare år. Kastanjemal är kanske det mest slående exemplet. Arten observerades för första gången år 1984 i västra Makedonien. Därifrån spred den sig oerhört snabbt över Centraleuropa. I Sverige gjordes första observationen år 2003. Idag förekommer arten i större delen av Götaland i alléer, trädgårdar och parker med hästkastanj. Orsaken till att den har spridit sig så snabbt är troligen att parasitstekeln som äter fjärilens larver inte har ”hunnit med” spridningen av värden. Massförekomster av kastanjemal kan lätt upptäckas genom att hästkastanjernas blad blir bruna i förtid med början på de lägre grenarnas blad som mineras först.

Volymen ingår i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Läs mer

Fakta
Titel Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidopetera: Roeslerstammidae-Lyoneti
Text Bengt Å. Bengtsson
Bild Roland Johansson
Antal arter 248
Systematisk beteckning DE 14–25
Innehåll Volymen behandlar alla de 248 arter i tolv fjärilsfamiljer, från bronsmalar till rullvingemalar. Varje art beskrivs utförligt i text och bild, och kartor visar arternas utbredning i Norden. I slutet av boken finns planschsidor där bilder på alla arter finns samlade med sidhänvisningar.
Utgiven 2011-09-02
Sidantal 494
Utförande Skinnband (hårdband klätt med svenskt renskinn, trådbunden rygg, guldtoppsnitt)
Vikt 2360 g
Mått 233 x 287 x 40 mm
ISBN 9789188506771