Sök
Filter

Pressrum

Här hittar du information om våra kommande böcker, pressmeddelanden och pressbilder. Kontakta oss gärna om du behöver mer information eller bilder.

Recensionsexemplar

Är du journalist eller webbredaktör och recenserar böcker löpande? Mejla oss gärna så ser vi över din förfrågan. Roligt att du är intresserad av vår utgivning!

Ny bok (utkom 4 maj 2023): Blötdjur: Snyltsnäckor–skivsnäckor

Kontakt

Här finns information om boken och ett läsprov. Se bilder från boken längre ner.

 

Mia Maria Ronell, marknadsansvarig. Telefon 018-67 26 89, 070-332 94 19, mejl mia.maria.ronell@slu.se.

Porträtt på kvinna mot grönskande bakgrund

 

I Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenteras svenska djur, växter och svampar. Bokverket är rikt illustrerat med utförliga texter och så kallade nycklar för artbestämning. Den första volymen, Fjärilar: Dagfjärilar, publicerades 2005.

Nationalnyckeln ges ut av SLU Artdatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet. Bokverket produceras på uppdrag av regeringen och inom ramen för Svenska artprojektet.

 

Bilder Blötdjur: Snyltsnäckor–skivsnäckor

 

Smalgrynsnäcka Större dammsnäcka Torntandsnatting

Bilder 1-3

Till vänster: Smalgrynsnäcka, Vertigo angustior, en mycket liten snäcka, endast 2 mm. Arten är klassad som skyddsvärd i hela EU och medlemsländerna måste rapportera dess status vart sjätte år. Foto: Jonas Roth.

Mitten: Större dammsnäcka, Lymnaea stagnalis, är den största vattenlevande lungsnäckan på norra halvklotet. Tack vare sin tolerans för saltvatten finns den även i Östersjön. Foto: Jonas Roth.

Till höger: Torntandsnatting, Odostomia turrita, hör till gruppen snyltsnäckor som skulle kunna kallas havets myggor. Med sin snabel attackerar de små kalkrörsmaskar. Illustration: Robert Back.

 

Linsskivsnäcka Parksnäcka Svarthuvad snigel

Bilder 4-6

Till vänster: Linsskivsnäcka, Hippeutis complanatus, en liten, blank och linsformig snäcka som lever i närings- och vegetationsrika sötvatten. Foto: Jonas Roth.

Mitten: Parksnäcka, Cepaea nemoralis, som synes en mycket mångformig art. Inte den lättaste att beskriva utseendet på. En bra karaktär för artbestämning är dock insidan av mynningsläppen som är mörk. Den mycket snarlika trädgårdssnäckan har oftast ljus läpp. Foto: Jonas Roth.

Till höger: Svarthuvad snigel, Krynickillus melanocephalus, en invasiv främmande art som upptäcktes i Sverige 2019. Genom detektivarbete fann man sedan att den fastnat på foto redan 2015. Arten hade alltså levt oupptäckt hos oss ett tag. Troligen har den funnits här ännu längre. Foto: Jonas Roth.

 

Skäggsnäcka Vinbergssnäcka Insamling av mollusker

Bilder 7-9

Till vänster: Skäggsnäcka, Trochulus hispidus, kan snäckor vara skäggiga? Ja, några kan! Och skäggsnäckan är en mycket vanlig art som kanske finns i din trädgård, eller åtminstone nära där du bor. Upp till 12 mm bred. Foto: Jonas Roth.

Mitten: Vinbergssnäcka, Helix pomatia, är inte bara den största och kanske mest välkända snäckan på land, utan även den som kan bli äldst, över 30 år. Arten är införd av människan och den fick fäste runt klostren under medeltiden då den utgjorde en bra proteinkälla under fastan eftersom den inte ansågs vara kött. Foto: Jonas Roth.

Till höger: Ett viktigt redskap vid insamling av mollusker är förnasållet. Det består av en tygpåse som är uppspänd på två ringar, varav den nedre även har ett metallnät. Sållning av en utgångsvolym på ca 20 liter förna brukar ge ett prov på 1–2 liter som passerat genom sållet. Foto: Markus Rehnberg.

 

KlubbspolsnäckaMindre vallsnäcka

Bild 10-11

Till vänster: Klubbspolsnäcka, Clausilia pumila, som namnet anger har den en klubblik form. Lever mest i ädellövskogar och kalkrika kärr i södra Sverige. Foto: Jonas Roth.

Till höger: Mindre vallsnäcka, Monacha cartusiana, en art som knappt hann komma med i boken. Den upptäcktes för första gången i Sverige så sent som sommaren 2022 (Rinkaby i Skåne). I området fanns inte bara ett fåtal snäckor utan det bedömdes finnas miljontals individer. Foto: Jonas Roth.

Omslag bok snyltsnäckor-skivsnäckor

Blötdjur: Snyltsnäckor–skivsnäckor: Mollusca Pyramidellidae–Planorbidae