Sök
Filter

Frågor och svar

Vilken blir nästa volym?

Exempel på grupper som vi arbetar med just nu är storkräftor, nattsländor och bin.

När kommer nästa volym?

Det material vi tar fram publiceras successivt digitalt. Vi arbetar med att ta fram fakta för mindre artgrupper parallellt med det att vi tar fram fakta för kommande böcker. Det gör att det tar längre tid innan vi har producerat material som passar in i en tryckt volym, än då Svenska artprojektet startade. 

Vad styr utgivningsplanen för bokverket?

Utgivningsordningen styrs av till exempel tillgången på sakkunniga, det aktuella kunskapsläget och hur stor betydelse grupperna har för naturvårdsarbetet.  

Hur skiljer sig artinformationen som finns i Nationalnyckeln från den som finns i SLU Artdatabankens webbapplikation Artfakta?

Nationalnyckeln fokuserar på den grundläggande information om arter och grupper av arter som behövs för artbestämning. För naturvårdsintressanta arter finns det i den digitala informationen även en rödlistningsbedömning och råd kring naturvård.

Finns det möjlighet att få aktuell information om Nationalnyckeln?

Som prenumerant på nyhetsbrevet får du information om vad som händer i arbetet med Nationalnyckeln och när nya böcker kommer. Du som är prenumerant på nyhetsbrevet får erbjudande om att förbeställa kommande bok till ett rabatterat pris. Det kan också finnas andra erbjudanden i nyhetsbrevet. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Fick tidigare bokprenumeranter information om att bokutgivningen återupptogs 2018?

När utgivningen av Nationalnyckeln stoppades 2014 avslutades prenumerantregistret enligt lagen om hur personuppgifter får sparas och hanteras. Inför nedläggningen fick alla dåvarande prenumeranter förfrågan om de önskade få fortsatt information från oss. De som önskade fortsatt information har fått nyhetsbrev från oss. Vi har ingen möjlighet att göra informationsutskick till samtliga tidigare bokprenumeranter utan endast till dem som aktivt önskat att finnas i vårt adressregister genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Kan jag bli bokprenumerant igen?

Vi erbjuder inte längre prenumeration på bokverket såsom tidigare, då vi skickade nyutgivna böcker med automatik. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du information om Nationalnyckeln, förhandsinformation om kommande böcker och möjlighet att förbeställa nya böcker till ett bättre pris.  Håll utkik efter nya böcker i nyhetsbrevet eller här i webbshopen så missar du ingen ny bok eller förbeställningsrabatt. Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Jag har inte varit prenumerant på bokverket tidigare och är intresserad av att köpa tidigare volymer. Hur kan jag göra det?

Alla volymer kan köpas i webbshopen. Det finns också möjlighet att köpa samtliga utgivna volymer till ett mycket förmånligt paketpris. Information om aktuella erbjudanden finns i nyhetsbrevet och här i webbshopen. Du behöver registrera dig för att bli prenumerant på nyhetsbrevet.

Vad kostar böckerna och kan jag få rabatt?

Information om aktuella priser och erbjudanden finns här i webbshopen. Som prenumerant på nyhetsbrevet får du information om förbeställningskampanjer och andra erbjudanden.