Sök
Filter

Om oss

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna presenterar svenska djur-, växt- och svamparter. Den bärande idén med bokverket är att göra kunskap om landets arter och deras livsmiljöer tillgänglig. Finns kunskapen tillgänglig, finns också förutsättningar att såväl upptäcka nya arter som att skydda och arbeta med de arter som vi vet redan finns.

Nationalnyckeln ges ut av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet. Bokverket produceras på uppdrag av regeringen och inom ramen för Svenska artprojektet.

 

Adress

SLU Artdatabanken

Almas allé 8E

Box 7007

750 07 Uppsala

www.artdatabanken.se

 

Kontakt

Mia Maria Ronell, marknadsansvarig

Telefon 018-67 26 89, 070-332 94 19, mejl mia.maria.ronell@slu.se

Mia Maria Ronell

 

Frågor

Frågor om Nationalnyckeln kan mejlas till info.nationalnyckeln@slu.se

Vår logistikpartner Stjärndistribution besvarar gärna dina frågor angående din order och leverans.